Меню Затваряне

02. Варо-гипсови мазилки

Варо–гипсови мазилки – приложение и техника на полагане

Варо-гипсовите мазилки са само за вътрешно приложение. Съхнат по – бързо и са подходящи за помещения със слаба (обичайна) влажност. Варо-гипсовата мазилка представлява лека мазилка за постигане на гладки, готови за боядисване повърхности.

Приложение

Еднослойна лека машинна мазилка със загладена повърхност, за вътрешни жилищни помещения, както и във влажни помещения (групи по влажностно натоварване: W1, W2 и W3). Подготовка на основата при последващо полагане на плочки, подходяща за стенно отопление при температура на реотаните до максимум +40°C.

Изисквания за основата на полагане

Основата да е чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да не се рони.

Указания, в зависимост от материала за изработване на основата

Изпечени тухли

При силно попиващи, съответно неравномерно попиващи основи се препоръчва: грундиране с изравнител на попиващата способност, разреден с вода в съотношение 1:3. Технологично време на изчакване: минимум 12 часа (в зависимост от температурата и атмосферните условия).

Цименто-свързани зидарски блокчета с леки или нормални добавки и цименто-свързани зидарски блокчета с интегрирана топлоизолация

Не е нужно предварително третиране на основата; не е нужно армиране на мазилката.

Дървесно-талашитени плоскости – топлоизолиращи, еднослойни < 50 мм.; минерално свързани дървесни влакна и леки дървесни плоскости, еднослойни > 50 мм.; многослойни, шумозащитни плочи

Стени: Положена Армировка за машинни мазилки
(Внимание: нанасянето на мазилката да се изпълни „мокро в мокро”)
Тавани: Армиран Предварителен шприц (Армиране: точково заварена, поцинкована мрежа с големина на отворите 20 х 20 мм. до 25 х 25 мм. и диаметър на жицата 1 мм.)
Технологично време за съхнене: 21 дни
Разход: около 20 кг./м.2

Дървесно-талашитени облицовъчни блокчета, с или без интегрирана топлоизолация:
Не е нужно предварително третиране на основата; не е нужно армиране на мазилката.

Порьозни тухли (газобетон):

Баумит Грунд – изравнител на попиващата способност, разреден с вода в съотношение 1:2
Технологичен престой за съхнене: минимум 24 часа (в зависимост от температурата и атмосферните условия).

Бетон

Баумит БетонКонтакт
Технологичен престой за съхнене: минимум 12 часа (в зависимост от температурата и атмосферните условия)
Разход: около 0,5 кг./м.2

Полагане

Преди нанасяне на мазилката, за улеснение при работа, по всички ъгли и ръбове се монтират неръждаеми защитни профили. Полагането на варогипсовите мазилки се извършва с подходяща машина, по правило на ивици (с дебелина минимум 10 mm и максимум 25 mm на всяка ръка). Изтегля се и се заравнява с Н–мастар и след като „дръпне” се отсича с площна маламашка, навлажнява се равномерно с вода и се заглажда с гъбена маламашка. След ново късо време за съхнене повърхността се заглажда още веднъж с подходящ инструмент. При големи дебелини (например при неравности на основата), след набиране на якост на първия слой, в зависимост от основата (10 – 20 минути), нанасянето на следващия слой мазилка да става „мокро в мокро” до необходимата крайна дебелина.

Температурата на въздуха, материала и основата при полагането и по време на процеса на втвърдяване трябва да са над +5°С. При употреба на отоплителни уреди, особено при работещите на газ, трябва да се подсигури добро обдухване на повърхността. Недопустимо е директното нагряване на мазилката.
При гипсосъдържащите мазилки е необходимо да се осигури непрекъснато съхнене в рамките на първите 14 дни, за да се предотврати образуването на глазирана, слабопопиваща повърхност. Трябва да се предотврати последващо навлажняване или просмукване на вода през мазилката по време на процеса на
съхнене и свързване на мазилката (например от кондензирала вода, поемане на вода от последващо положена подова замазка и т.н.).
Електро- и инсталационни канали следва да се запълват своевременно, с подходящ гипсосъдържащ материал. При комбиниране с други материали за стени или тавани (особено при плоски покриви, покривни конструкции и стълбищни осветления) е необходимо да се изпълни тънка разделителна фуга (например с мистрията) до основата на мазилката.
Повърхности, върху които ще се полагат керамични покрития не трябва да се изпердашват и заглаждат.
Преди нанасянето на всяко следващо покритие варогипсовата мазилка трябва да е напълно изсъхнала и подходящо грундирана, в зависимост от вида на покритието. При използването бои на силикатна основа трябва да се направят пробни мостри (да се направи предварителна обработка на основата с Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон, двукратно).

Разходна норма: 8-10 кг./ кв.м.1 см., като мин. допустима дебелина за стените е около 10 мм., а за таван – 8 мм. Разходна норма на вода при полагане: 14 л./кв.м. Съхне за 10-15 дни, но трябва да се проветрява помещението, за да се намали влагата и се осъществи равномерно съхнене.

Представители: Катрин Стил ЕООД; Кнауф България ЕООД, Протектор БГ ЕООД; Реномо България ЕООД; Бодрост 96 ЕООД. Продукт: Кnauf MP 75 (Македонска); AYGIPS; ALCIBAY; ABS.

За дълбочинен грунд / бетоноконтакт – грундирането на основата има следните функции: свързване, фиксиране, заздравяване, изравняване на попиващата способност (с цел равномерно съхнене), свързващ мост (по-добро сцепление към следващото покритие). Нанася се преди полагането на Варо–гипсови мазилки. Понеже е концентрат се разрежда в съотношение 1:3. Бетонконтактът спестява шкурката при щпакловката. Преди полагане трябва да се разбърка с механична бъркалка, т.к. в състава си съдържа кварцов пясък и се нанася с валяк със среден косъм. – Кнауф България ЕООД; Теразид ЕООД, Баумит България ЕООД.