Варо-циментови мазилки

СнимкаОписание
Машинна мазилка Варо-циментова (Евромикс)Машинна мазилка Варо - циментова MC 1 - 30 кг. (Евромикс)

Описание: Варо-циментова машинна мазилка за всички вътрешни помещения, включително и за мокри помещения, пердашена повърхност.Строителна вар, цимент, пясък, добавки. Водопопиваща, минерална варо-циментова мазилка с добра паропропускливост, създаваща готова за боядисване повърхност. Машинна мазилка, с пердашена повърхност за всякакви вътрешни помещения,включително промишлени мокри помещения (група по влажностно натоварване: при подготовка на основата за полагане на керамични покрития.

Технически характеристики:
Максимална зърнометрия: 0,6 мм.
Якост на натиск (28 ден): > 2,5 N/мм2
Якост на опън (28 ден): > 1,0 N/мм2
Коефициент на топлопроводимост: около 0,50 W/mК
Коефициент на дифузия G: около 15
Суха обемна плътност: около 1600 кг./м3
Необходимо количество вода: около 8 л./чувал
Минимална дебелина на мазилката: стена: 10 мм. таван: 8 мм.
Максимална дебелина на мазилката: 25 мм. на една ръка

Разход на материал: около 15 кг/м
Машинна мазилка варо - циментова Master FixМашинна мазилка варо - циментова Master Fix - 25 кг. (Марисан)
Описание: Варо-циментова машинна мазилка за всички вътрешни помещения, включително и за мокри помещения, пердашена повърхност.Строителна вар, цимент, пясък, добавки. Водопопиваща, минерална варо-циментова мазилка с добра паропропускливост, създаваща готова за боядисване повърхност. Машинна мазилка, с пердашена повърхност за всякакви вътрешни помещения,включително промишлени мокри помещения (група по влажностно натоварване: при подготовка на основата за полагане на керамични покрития.

Технически характеристики:
Максимална зърнометрия: 0,6 мм.
Якост на натиск (28 ден): > 2,5 N/мм2
Якост на опън (28 ден): > 1,0 N/мм2
Коефициент на топлопроводимост: около 0,50 W/mК
Коефициент на дифузия G: около 15
Суха обемна плътност: около 1600 кг./м3
Необходимо количество вода: около 8 л./чувал
Минимална дебелина на мазилката: стена: 10 мм. таван: 8 мм.
Максимална дебелина на мазилката: 25 мм. на една ръка

Разход на материал: около 15 кг/м
Машинна мазилка Варо-циментова (Баумит)Машинна мазилка Варо - циментова MPI 25 - 40 кг. (Баумит)
Описание: Варо-циментова машинна мазилка за всички вътрешни помещения, включително и за мокри помещения, пердашена повърхност.Строителна вар, цимент, пясък, добавки. Водопопиваща, минерална варо-циментова мазилка с добра паропропускливост, създаваща готова за боядисване повърхност. Машинна мазилка, с пердашена повърхност за всякакви вътрешни помещения,включително промишлени мокри помещения (група по влажностно натоварване: при подготовка на основата за полагане на керамични покрития.

Технически характеристики:
Максимална зърнометрия: 0,6 мм.
Якост на натиск (28 ден): > 2,5 N/мм2
Якост на опън (28 ден): > 1,0 N/мм2
Коефициент на топлопроводимост: около 0,50 W/mК
Коефициент на дифузия G: около 15
Суха обемна плътност: около 1600 кг./м3
Необходимо количество вода: около 8 л./чувал
Минимална дебелина на мазилката: стена: 10 мм. таван: 8 мм.
Максимална дебелина на мазилката: 25 мм. на една ръка

Разход на материал: около 15 кг/м
Машинна мазилка Едра Хастарна (Баумит)Машинна мазилка Едра Хастарна - 40 кг. (Баумит)

Описание: Фабрично произведена варо-циментова суха мазилка за ръчно нанасяне, за външно и вътрешно приложение. Строителна вар, цимент, пясъци, добавки. Минерална варо-циментова мазилка, възпрепятстваща проникването на вода, с добра паропропускливост. Хастарна мазилка, за ръчно нанасяне с външно и вътрешно приложение, изпердашена или грубо изтеглена.

Технически характеристики:
Зърнометрия: 4 мм.
Коефициент на дифузия ;: около 15
Коефициент на топлопроводимост: около 0,8 W/mК
Суха обемна плътност: около 1750 кг/м3
Необходимо количество вода: около 7 – 8 л/торба
Разход на материал: около 16 кг/м2 при 10 mm дебелина
Минимална дебелина на мазилката: 20 мм.
Максимална дебелина на мазилката: 25 мм. на една ръка
Варо-циментова мазилка Баумит MPAМашинна мазилка-варо-циментова MPA 35 - 40кг. (Баумит)

Описание: Фабрично произведена варо-циментова суха мазилка за ръчно и машинно нанасяне, за външно и вътрешно приложение. Строителна вар, цимент, пясък, добавки. Възпрепятстваща проникването на вода, минерална варо-циментова мазилка, с добра паропропускливост. Машинна мазилка за външно и вътрешно приложение, изпердашена или грубо изтеглена като хастарна мазилка.

Технически характеристики:
Максимална зърнометрия: 1 мм.
Якост на натиск (28 ден): > 2,5 N/мм2
Якост на опън (28 ден): > 1,0 N/мм2
Коефициент на дифузия =: около 15
Коефициент на топлопроводимост: около 0,50 W/mК
Суха обемна плътност: около 1650 кг/м3
Необходимо количество вода: около 9 л/чувал (ръчно нанасяне)
Минимална дебелина на мазилката: 20 мм. (отвън)
Максимална дебелина на мазилката: 25 мм. на една ръка
Разход на материал: около 15 кг/м2 при 10 mm дебелина
Шприц предварителен (Баумит)Шприц предварителен 4 мм. - 40 кг. (Баумит)

Описание: Заводски приготвена, готова суха циментова смес за ръчно и машинно полагане, за вън и вътре. Цимент, пясък, добавки. Грапава повърхност, изравнява попиващата способност на основата, повишава сцеплението, не представлява мазилков слой. Предварителна обработка на минерални основи за мазилки, като средство за повишаване на сцеплението и изравняване на попиващата способност на последващите мазилки, за вън и вътре, за създаване на армиран шприц (с точково заварена мрежа), като носеща основа за мазилка.

Технически характеристики:
Зърнометрия: 4 мм.
Коефициент на топлопроводимост: 0,80 W/mK
Плътност на сухия материал: около 1750 кг/м3
Необходимо количество вода: около 9 л/чувал
Разход на материал: около 10 кг/м2 (цялостно покритие)
Варо-циментова мазилка Primo 2Варо-циментова хастарна мазилка Примо 2

Предимства

- За вътрешно и външно приложение
- Икономически изгодна
Технически данни

Едрина на зърното: до 2,0 мм.
Якост на натиск (28 ден): > 2,5 N/мм.²
Разход: около 16 кг./м.² при 10 мм. дебелина
Минимална дебелина на слой: 20 мм. (навън)
Максимална дебелина на слой: 30 мм.
Варо-циментова мазилка Мanu 4Ръчна варо-циментова мазилка Ману 4

- За вътрешно и външно приложение
- За ръчно нанасяне, грубо изтеглена или изпердашена
- Подходяща основа за лепене на керамични покрития
Едрина на зърното: 4,0 мм.
This entry was posted in Продукти and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.