Меню Затваряне

08. Как се нанася външна мазилка

Етапи на полагане на външна мазилка

Преди нанасянето на мазилката, стената се грундира с грунд преди мазилка на база синтетични смоли, която със своята структура и малки минерални частици, улеснява работата и увеличава адхезията. Тя е готова за употреба и се нанася с баданарка. Малките частици, съдържащи се в грунда, увеличават повърхността на основата, правят повърхността грапава и устойчива на нараняване и така се подобрява сцеплението с мазилката. Ако ви се налага да измазвате стара стена и по повърхността има нездрави и замърсени участъци, то те трябва да се отстранят преди грундирането. Грундът осигурява добро сцепление между слоевете, но ако основата не е здрава и добре почистена те могат да се отлепят заедно.

Грундиращата боя трябва да бъде с цвят, максимално близък до цвета на мазилката. Тя има голяма покривна способност и уеднаквява цвета на основата и възпрепятства избиването на петна при използването на различни минерални или синтетични мазилки. Постига необходимата водоустойчивост 3 часа след нанасянето.

За измазването на външната стена е препоръчително използваме силикат-силиконова мазилка. Тя е предназначена за тънкослойно измазване на различни основи. Нанася се еднакво успешно както върху стари основи, така и върху нови стени, изградени от бетон, гипскартонени или гипсфазерни плоскости.

Съвременните мазилки са готови за употреба смеси и се предлагат в богато разнообразие от цветове. Те се оцветяват по каталог в желания цвят. Преди употреба трябва добре да се разбъркат за да се уеднакви консистенцията на сместа, тъй като мазилката е на водна основа. Това позволява при много сухо време тя да се разреди с малко количество вода, но не повече от 1%.

Мазилката се нанася равномерно върху основата със стоманена маламашка. Дебелината на слоя се определя от големината на зърното. Мазилката се нанася само на един слой. Важно условие за добрия краен резултат е еднаквата попиваемост на основата, което се осигурява от грундиращата боя. При различна попиваемост, мазилката ще изсъхне различно и ще се получат петна. Температурата на полагане  трябва да  е от + 5 до +30 градуса по Целзий.

Препоръчително е на стени, изложени на по-продължително нагряване от слънцето – с южно изложение например, да не се полагат мазилки с тъмен цвят. По-тъмните цветове, изложени на продължително нагряване от слънцето, се нагряват повече през деня, което води до разширяване. През нощта, мазилката изстива и се свива. Това разширяване и свиване би могло да съкрати дълготрайността на покритието. Затова използването на тъмни и наситени цветове е добре да се ограничи до малки повърхности и архитектурни детайли.

Структурирането на мазилката се извършва с пластмасова пердашка. Мазилките могат да бъдат с драскана или влачена структура. В зависимост от посоката на движение на пердашката и големината на зърното се получават  различни структурни  и декоративни ефекти на повърхността.

Добре е върху една стена, мазилката да се нанесе и структурира наведнъж. Ако се налага прекъсване, трябва да се залепи строително тиксо по линията, където ще се прекъсне работата и след това да се продължи от това място.
В заключение могат да се добави, че някои от недостатъците на свързващото вещество при мазилките могат да бъдат коригирани посредством добавянето на различни адитиви. Така например, всички органично свързани мазилки могат да бъдат подобрявани с различни биоцидни, фунгицидни или алгицидни добавки, което повишава тяхната устойчивост срещу биологични зарази и поражения. Минералните мазилки могат да бъдат допълнително хидрофобизирани и по този начин да се повиши тяхната водоотблъскваща способност. Глюколните и алкохолни добавки в полимерните мазилки повишават тяхната устойчивост на замръзване.