Меню Затваряне

02. Подготовка на основата за полагане на варо-циментови мазилки

Етапи на подготовка на основата, преди полагане на варо-циментови мазилки

След проверката на основата е необходимо да се отстранят евентуалните увреждания:

 • почиства се основата и евентуално сухо се изчеткват изсоляванията (фиг. 1);
 • запълват се фугите;
 • изравняват се неравностите в основата (фиг. 2);
 • затварят се инсталационните канали;
 • предварително се обработват нездрави кабели (фиг. 3);Неравна зидарияфиг. 1 Неравна зидария

Зидария с изсоляванефиг. 2 Зидария с изсоляване

Предварителна обработка на кабелифиг. 3 Предварителна обработка на кабели

 • полага се предварителен шприц като свързващ слой.

Предварителен шприц

Предварителният шприц:

 • е предварителна обработка на основата за мазилки;
 • служи като свързващо средство и/или като изравнител на водопопиваемостта;
 • не е мазилков слой.

Видът на основата определя нуждата от предварителен шприц, а именно при:

основа от тухли – не е необходим шприц

основа от бетон – шприц

основа от газобетон – шприц

За предварителния шприц се използва предвиден за целта заводски разтвор или класически шприц, пригот­вен на място. Използването на разтвор за мазилки или разтвор за зидария като предварителен шприц е недо­пустимо.

В зависимост от атмосферните условия и основата за мазилка може да е необходимо предварително намокряне на основата, както и поддържане на влажност на положения предварителен шприц. Технологичните времена на предварителния шприц се влияят значително от:

 • състоянието на основата за мазилки;
 • вида на разтвора за мазилки;
 • атмосферните условия (сезона);
 • проветряемостта.

При нормални условия минималното технологично вре­ме на престой на предварителния шприц е 3 дни. Мазаческите работи следва да се изпълняват едва то­гава, когато предварителният шприц се е втвърдил до­статъчно (достатъчната здравина се познава по свет­лия цвят, съответно по пукнатините от съсъхвателните напрежения).

Препоръчва се предварителният шприц от външната страна да бъде положен възможно най-рано, при възможност веднага след завършека на етажната зида­рия.

Вътрешните ъгли между стена-таван и стена-стена да не се заоблят с предварителния шприц. Предварителният шприц не трябва да се полага прека­лено воднист! Тогава има опасност по повърхността на предварителния шприц да се образува слой, често стъклоподобен, наситен със свързващи вещества, кой­то впоследствие да не даде нужното сцепление. В по­добни случаи предварителният шприц по-скоро би навредил, отколкото да помогне. Ако предварителният шприц се покрие със стъклоподобна повърхност, тя трябва да се отстрани (да се награпи с телена четка).

Подготвяне на ръбове

Правилното оформяне (изпълнение) на ръбове се из­вършва технически и оптически безупречно с помощта на профили. При избора на профили следва да се взе­ме предвид дебелината и вида на използваната мазил­ка и дали оформянията на ръбове ще получат механич­ни натоварвания (фиг. 4).

Ъглова лайснафиг. 4 Ъглова лайсна за мазилки от поцинкован материал (Putzeckleisten)

Фиксирането на ъгловите профили става със смеси на циментова основа – например с бързозалепващото ле­пило Баумит фиксираща маса за лайсни (Baumit Kan-т.епР|х) (фиг. 5 и 6). В никакъв случай не се допуска употребата на гипс или гипсови смеси.

Фиксираща маса за лайснифиг. 5 Баумит фиксираща маса за лайсни (Baumit KantenFix)

Закрепване на ъглова лайснафиг. 6 Закрепване на ъглова лайсна с Баумит фиксираща маса за лайсни (Baumit KantenFix).