Меню Затваряне

06. Полагане на варо-циментови мазилки върху XPS

Мазилки върху ХРS – етапи на полагане

Настоящото ръководство важи при полагане на варо-циментови машинни мазилки върху екструдиран пенополистирол (ХРS-Р), използван като изолация на топлинни мостове във вътрешни и външни участъци при полагане на машинни мазилки. Повърхността на тези плочи е щампована (като вафла). Топлинните мостове (геометрично, конструктивно или материално обусловени) трябва да се вземат под внимание при планиране на топлинната защита на сградата. Плочите от екструдиран пенополистирол съгласно това ръководство се прилагат при: щурцове, външни лицеви страни на тавани, колони и носещи греди, бетонови шайби, цокли.

Поставяне на изолационните плочи

Преди полагане на бетона, съобразно изискванията, се поставят/влагат плочите ХРS-Р в кофража, като те се фиксират механично посредством пластмасови гвоздеи (борчета) с диаметър на главата 30 мм. (фиг. 1 и 2). По този начин се постига минимална якост на сцепление 0,20 М/мм.2.

6 гвоздея на плоча    5 гвоздея на 1,25 м. (дължина на плочата)

Разположение на пластмасови гвоздеи при XPS-Pфиг. 1 Пример за разположение на пластмасовите гвоздеи при полагане на плочи ХРS-Р в кофраж

Пластмасови гвоздеи за допълнително анкериранефиг. 2 Пластмасови гвоздеи за допълнително анкериране на ХРS-Р плочи

Необходимо е да се спазват указанията на производи­теля. Дължината на пластмасовите гвоздеи трябва така да се избере, че дължината на анкериране в бетона да възлиза най-малко на 50 мм. При допълнително поставяне на изолационни плочи залепването става по метода на езици и топки (около 40% площ на сцепление за плочата и основата) (фиг. 3). Изолационните плочи трябва да се нареждат с разминаване в мястото на съединението. Трябва да се избягват кръстосани челни съединения и открити фуги, тъй като те увеличават опасността от напукване. При достатъчно равна основа лепилото може да се на­нася по цялата площ на изолационните плочи с гребе­новидна шпакла (зъб 10 мм.) (фиг. 4).

Нанасяне на лепилния разтвор по метода на езици и топкифиг. 3 Нанасяне на лепилния разтвор по метода на езици и топки

Нанасяне на лепилния разтвор по цялата площ с назъбена шпаклафиг. 4 Нанасяне на лепилния разтвор по цялата площ с назъбена шпакла

При допълнително поставяне на плочи ХРS-Р в област­та на цокъла, те трябва винаги да се укрепват с подхо­дящи дюбели (минимум 4 бр. на плоча), без да се пов­режда изолацията на сградата. Дюбелите трябва да се поставят след втвърдяване на лепилото (фиг. 5).

Пример за монтаж на дюбели при формат на плочата 1250 х 600 ммфиг. 5 Пример за монтаж на дюбели при формат на плочата 1250 х 600 мм.

Проверка на основата за последващо полагане на мазилка

Връзка

Хлабави, откъртени плочи и части от плочи трябва да се заменят и поставят съгласно т. 4.5.1. В случай, че плочите пружинират, те трябва да се укрепят механич­но с дюбели за изолационни материали (4 бр. на пло­ча, диаметър на главата най-малко 60 мм.) или да се сменят и монтират отново (фиг. 5).

Повърхност

Повърхността на плочите ХРS-Р се уврежда вследствие на ултравиолетово въздействие на слънчевите лъчи (в зависимост от времето – след 1-2 седмици). Те започ­ват да променят цвета си и да се ронят. Този слой трябва да се отстрани с телена четка или шлайфбрет. Ако при изпитване на изтриване с дланта на ръката се установи наличие на прах и мръсотия, те също трябва да се отстранят.

Ако има прилепнали частици, те трябва да се отстранят с подходящи средства, например чрез: измитане, изми­ване с вода, издухване със сгъстен въздух, изсмукване.

Фуги

Плочите трябва да се полагат плътно една до друга, без фуги. Изолираните площи не трябва да имат открити или запълнени с бетон фуги. Фугите в участъка с изола­ция, както и към съседната зидария, трябва да се затва­рят с подходящ материал, например пенополиуретан.

Равнинност

Плочите ХРS-Р трябва да лежат на една плоскост при поставяне. Издадени части от плочите трябва да се из­равняват с шлайфбрет. Полепнали частици трябва се отстраняват.

Закрепване

При изолация на топлинни мостове с голяма площ, изо­лационните плочи трябва да бъдат монтирани на раз­мината фуга. Ако те не са положени така, има опасност от пукнатини.

Предварителна обработка на основата

Плочите от ХРS-Р се армират с Баумит клебешпахтел и стъклотекстилна мрежа, като мрежата застъпва мини­мум 10 см. тухлената зидария, а самите мрежи също се припокриват на 10 см. Върху така изпълнената армира­на шпакловка се нанася хоризонтално по цялата площ Баумит клебешпахтел с назъбена шпакла (около 10 мм. гребен).

Полагане на варо-циментови мазилки

Варо-циментовата  мазилка  се  полага  „прясно  в прясно“ в шпакловъчната маса. Общата дебелина на мазилката се съобразява с останалата зидария.

Армиран слой

Лепилната и шпакловъчна маса се шпаклова върху втвърдената хастарна мазилка след престояване най-малко 1 ден/мм. дебелина на мазилката. Стъклотекстил-ната мрежа трябва да се вложи по средата при мини­мално покритие отгоре и отдолу 5 мм. Дебелината на армирания слой трябва да бъде 2 – 3 мм. при използване на тънкослойни крайни покрития и З – 5 мм. при дебелослойни крайни покрития. След приключване на шпакловането, на повърхността нетрябва вече да се различава тъканна структура (фиг. 6).

Варо-циментова машинна мазилка с шпаклован армиран слойфиг. 6 Варо-циментова машинна мазилка с шпаклован армиран слой

1 – Изолационни плочи

2 – Баумит клебешпахтел

3 – Варо-циментова машинна мазилка

4 – Армиращ слой (Баумит лепилна и шпакловъчна маса (Klebespachtel) и стъклотекстилна мрежа)

5 – крайно покритие

Когато се полагат тънкослойни цветни крайни покри­тия, трябва да се има предвид различната попиваща способност на хастарната мазилка и шпакловъчната маса. Това е особено важно в участъците с топлинен мост, където се е наложило частично полагане на шпа-клован армиран слой. Това може да доведе до разлики в цвета по фасадата. Затова се препоръчва и съседни-те участъци да се шпакловат (фиг. 7). Варо-циментова машинна мазилка с шпаклован армиран слойфиг. 7 Варо-циментова машинна мазилка с шпаклован армиран слой. Оптимизирана изолация на топлинен мост

1 – Изолационни плочи

2 – Баумит клебешпахтел

3 – Варо-циментова машинна мазилка

4 – Армиран слой (Баумит лепилна и шпакловъчна маса (Klebespachtel) и стъклотекстилна мрежа)

5 – Крайно покритие