Меню Затваряне

05. Полимерна мазилка

Полимерна мазилка – какво правило да спазваме при нанасянето и

Полимерната мазилка е най – евтин вариант от мазилките. Пастообразна, тънкослойна мазилка като крайно покритие на база изкуствени смоли, с драскана или влачена структура, за вътрешно и външно приложение, за ръчна или машинна обработка. Популярен с богато цветово разнообразие.

Свойства

Устойчива на атмосферни условия, силно водоотблъскваща, паропропусклива, може да се мие, позволява брилянтно оцветяване. Притежава висока устойчивост на механични въздействия. Лесна е за обработка.

Приложение

Като защитен покривен слой, едновременно с постигане на естетическо оформление на фасади и вътрешни стени върху минерални мазилки и шпакловъчни маси; върху бетон; за обработване на органично свързани шпакловъчни маси и мазилки, като крайно покpитие пpи изгpаждане на Баумит Интегpиpана топлоизолационна система EPS.

Изисквания за основата на полагане

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носеща способност и да няма ронещи се и нефиксирани части.

Полимерните мазилки са подходящи за нанасяне въpху:

 • Армирани слоеве при всички топлоизолационни системи
 • Варови, варо-циментови и бетон
 • Даващи добро сцепление с основи от минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки
 • Органично свързани шпакловъчни маси
 • Плочи от гипсокартон; (подготовка: 2 х Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон)
 • гипсови мазилки

Полимерните мазилки НЕ са подходящи за нанасяне въpху:

 • Пресни варови мазилки
 • Синтетични материали и смоли
 • Лакови или маслени покрития
 • Туткалови бои
 • Варови бои (покрития)

Указания за подготовка на основата

 • Кредиращи или ронещи се повърхности се заздравяват
 • Ерозирали покрития се отстраняват механично
 • Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла
 • Замърсени повърхности се обработват основно с пароструен апарат
 • Повърхности, нападнати от микроводорасли, се третират със специални препарати (например Баумит Саниращ разтвор)
 • Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично
 • Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни маси (например Баумит СтарКонтакт) и при необходимост се армират с Баумит СтарТекс

Нанасяне на мазилката

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и на свързването трябва да е минимум +5°С. Фасадата да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително
времето, необходимо за съхнене и да променят неравномерно цвета. Еднаквост в цвета може да бъде постигната само в рамките на една производствена партида.

Развитието на цветния оттенък зависи от основата, температурата и влажността на въздуха. Продуктът  ГранопорТоп може да се произведе с антигъбична добавка (последната предпазва или забавя действието на микроводораслите, но не може да гарантира дълготраен ефект срещу развитието им).
При използването на материали от различни партиди, същите да се смесят непременно преди полагане.
При прилагане върху интегрирани топлоизолационни системи стойността на относителния коефициент на яркост на цвета на мазилката да не е под 25.

Мерки за безопасност

Да се пазят очите и кожата, както и пpостpанствата около обpаботваните повъpхности особено стъкло, кеpамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пpъски същите да се отмият с много вода, да не се изчаква изсъхването и втърдяването на мазилката.
Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Структура на полимерните мазилки

Полимерна мазилка

Полимерните мазилки представляват органично свързани облицовки с подобен на мазилка външен вид. Свързващото вещество при тях е добавено под формата на полимерна дисперсия или разтвор – фино разпределени полимери или изкуствени смоли в течност (в повечето случаи вода). Образува се стабилна, колоидна система с външният вид на мляко, при която водата образува т.н. външна фаза, в която под формата на дисперсия (фино разтворени), частиците на смолите или на полимерите образуват вътрешната фаза. По тази причина тези мазилки (на основата на водна дисперсия) биха могли да бъдат разреждани с вода.

Полимерните мазилки се свързват посредством физическо изсъхване и за това когато са в прясно положено състояние трябва да бъдат предпазвани от градушка. При изсъхването, водата се изпарява и полимерните частици първоначално се сгъстяват, след което с напредване процеса на изсъхване те се слепват и съединяват – образувайки на края цялостен филм. Този процес на обединяване и сливане (коалесценция) води до образуването на водонеразтворима и водоотблъскваща повърхност след пълното изсъхване на мазилката, която обаче е паропропусклива.

Предимства на полимерните мазилки

Основните предимства на полимерните мазилки са във високата им водоотблъскваща способност (издръжливост на силно дъждовно натоварване), неограниченото многообразие от цветове в които могат да бъдат оцветявани и много високата им пукнатиноустойчивост. Благодарение на своята висока еластичност, полимерните мазилки са много подходящи като финишно покритие върху топлоизолационни системи, защото много добре могат да поемат температурно обусловените промени в топлоизолационните плочи. Причината за това е се крие в пластичността на полимерните мазилки, благодарение на която много добре се поемат и отвеждат възникналите напрежения. Тези мазилки притежават удължение до скъсване от 2 см./м., което е около 100 пъти по-голямо от това на минералните мазилки.