Меню Затваряне

09. Последващи грижи за мазилката

Какво трябва да направите след като сте положили мазилка

Вътрешни мазилки

След изпълнението на вътрешната мазилка (също и по време на стопляне на строителния обект) трябва да се осигури добра вентилация!

За процеса на втвърдяване е необходима добра цирку­лация на въздуха и не много бързо изсушаване. Недопустимо е директно нагряване на мазилката! Това значи, че например струята топъл въздух от нагре­вател не трябва да се насочва нито директно, нито в близост до повърхността на мазилката. Употребата на уреди за изсушаване отнема на мазил­ката необходимата вода за свързване и води до нарушения по готовата мазилка.

Външни мазилки

Външните мазилки трябва да се предпазят по време на дните след нанасянето им от замръзване посредством защитно фолио и евентуално затопляне, респективно през топлите сезони следва да се предпазят от прека­лено бързо изсъхване посредством намокряне с вода.