Меню Затваряне

06. Силикатни мазилки

Силикатни мазилки – какво трябва да знаем за тяхното полагане

Силикатните мазилки често биват присъединявани към минералните мазилки, тъй като имат сравнително добри дифузионни свойства, висок афинитет към минерални основи и въз основа на своя състав притежават определен „минерален“ характер.

Свойства

Минерална, устойчива на атмосферни влияния, силно водоотблъскваща, с минимална склонност към замърсяване, с висока степен на паропропускливост, негорима.

Приложение

Като защитно покритие и за постигане на естетическо оформяне на фасади и вътрешни повърхности върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки; върху бетон, при възстановяване на паметници на културата, при реновиране и като крайно покритие при Баумит Топлоизолационни системи open Климафасада, EPS, Минерал, Корк както и саниращи мазилки.

Изисквания за основата на полагане

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се и/или нефиксирани части.

Силикатните мазилки са подходящи за нанасяне въpху:

 • Армирани слоеве при всички топлоизолационни системи
 • Варови, варо-циментови и циментови мазилки, бетон
 • Даващи добро сцепление силикатни и дисперсни бои и мазилки
 • Плочи от гипсокартон; (подготовка: 2 х Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон)

Силикатните мазилки НЕ са подходящи за нанасяне въpху:

 • Синтетични материали и смоли
 • Лакови или маслени покрития
 • Глинени и дисперсни бои
 • Варови покрития

Указания за подготовка на основата

 • Кредиращи или леко ронещи се повърхности се заздравяват
 • Ерозирали покрития се отстраняват механично
 • Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла
 • Замърсени повърхности се обработват основно с Баумит Почистващ препарат за фасади
 • Повърхности, нападнати от микроводорасли, се третират със специални препарати (например Баумит Саниращ разтвор)
 • Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично
 • Дефектни и напукани минерални повърхности се покриват с минерални шпакловъчни маси (Баумит СтарКонтакт) и при необходимост се армират с Баумит СтарТекс

Нанасяне на мазилката

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и на съхненето трябва да е минимум +8°С. Фасадата да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително времето, необходимо за съхнене и да променят неравномерно цвета. Еднаквост в цвета може да бъде постигната само в рамките на една производствена партида. Развитието на цветния оттенък зависи от основата, температурата и влажността на въздуха.
При използването на материали от различни партиди, същите да се смесят непременно в самото начало на работа. При прилагане върху интегрирани топлоизолационни системи стойността на относителния коефициент на яркост на цвета да не бъде под 25.

Мерки за безопасност

Да се пазят очите и кожата, както и пpостpанствата около обpаботваните повъpхности, особено стъкло, кеpамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метали.
В случай на попадане на пpъски същите да се отмият с много вода, да не се изчаква втърдяване на мазилката.
Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Структура на силикатните мазилки

Силикатните мазилки са покрития свързани на базата на калиево водно стъкло и са органично подобрени посредством добавянето на изкуствени смоли. Посредством това добавяне значително се подобряват стабилността на цвета и сцеплението на мазилката с основата. В практиката се е наложило, че силикатните мазилки трябва да съдържат максимално 5% органични добавки. В зависимост от избора на полимерната дисперсия се повлияват съществено качествата на силикатната мазилка: водопопиване, дифузионни свойства, стабилност на цвета, сцепление с основата. Силикатните мазилки се отличават със своята устойчивост на атмосферни условия, стабилност на цвета и особено висока паропропускливост.

Силикатна мазилка

Водоразтворимото водно стъкло, като основно свързващо вещество в мазилката, свързва не само благодарение на изпаряването на водата (физически), но и посредством химическият процес който протича: при който се свързва съдържащият се във въздуха въглероден двуокис и се образува водонеразтворима полимерна силикатна решетка и калиев карбонат. Този процес се описва с термина силикатизация. Важното при него е, че образувалият се калиев карбонат е водоразтворим и при цветните силикатни мазилки може да доведе до бели изсолявания, които с времето биват отмити от дъждовете. Процеса на силикаизация се влияе основно от температурата, влажността на въздуха и вида на основата. При температури под +5°С, този процес се забавя и водното стъкло остава частично водоразтворимо, а при температури около 0°С той спира. На процеса на силикатизация пречи също така и дълготрайната висока влажност на въздуха. При дъжд, мъгла или роса на повърхността на мазилката се събира вода, която транспортира на повърхностният слой още не силикатизиралото водно стъкло. Всички тези проблеми при процеса на силикатизация водят до появата на бели петна и изсолявания при цветните силикатни мазилки.

Несвързаното водно стъкло в силикатните мазилки е силно разяждащо, и попаднали по време на нанасянето на мазилката пръски от нея върху стъкло, дърво, метал и др. предизвикват корозия и повреди които по-късно не могат да бъдат отстранени. Поради тази причина, преди нанасяне на силикатни мазилки, всички детайли които могат да бъдат повредени при този процес следва да бъдат добре опаковани и покрити.