Меню Затваряне

07. Силиконови мазилки

Силиконови мазилки – структура и произтичащите от нея свойства

Свойства

Тя е известна със своята много добра паропропускливост, както и еластични и антистатични свойства, миеща се с минимална склонност към замърсяване, универсално приложима, лесна за преработка. Съхне от вътре – навън, като предотвратява задържането на влага в стените. Силиконовата мазилка е устойчива на атмосферни влияния и силно водоотблъскваща.

Приложение

Като защитно покритие и за постигане на естетическо оформяне на фасади и вътрешни повърхности върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки, върху бетон, за обработване на органично свързани шпакловъчни маси и мазилки, като крайно покритие при Баумит Интегрирани топлоизолационни системи EPS, Минерал и Корк, както и върху саниращи мазилки.

Изисквания за основата на полагане

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се и нефиксирани части.

Силиконовите мазилки са подходящи за нанасяне въpху:

 • Армирани слоеве при всички интегрирани топлоизолационни системи
 • Варови, варо-циментови и циментови мазилки, бетон
 • Даващи добро сцепление минерални, силикатни и дисперсни бои и мазилки
 • Органично свързани шпакловъчни маси
 • Плочи от гипсокартон; (подготовка: 2 х Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон)
 • Гипсови мазилки

Силиконовите мазилки НЕ са подходящи за нанасяне въpху:

 • Пресни варови мазилки
 • Лакови или маслени покрития
 • Синтетични материали и смоли
 • Туткалови бои
 • Варови покрития

Указания за подготовка на основата

 • Кредиращи или леко ронещи се повърхности се заздравяват
 • Ерозирали покрития се отстраняват механично
 • Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с пароструен апарат или с препарати за отстраняване на кофражни масла
 • Замърсени повърхности се обработват основно с Баумит Почистващ препарат за фасади
 • Повърхности, нападнати от микроводорасли, се третират със специални препарати (например Баумит Саниращ разтвор)
 • Стари бои с лошо сцепление се отстраняват механично
 • Дефектни и напукани минерални повърхности се покриват с минерални шпакловъчни маси (Баумит СтарКонтакт) и при необходимост се армират с Баумит СтарТекс

Нанасяне на мазилката

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и на съхненето трябва да е минимум +5°С. Фасадата да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително времето, необходимо за съхнене и да променят неравномерно цвета. Еднаквост в цвета може да бъде постигната само в рамките на една производствена партида.
Развитието на цветния оттенък зависи от основата, температурата и влажността на въздуха. Продукта СиликонТоп може да се произведе с антигъбична добавка (последната предпазва или забавя действието на микроводораслите, но не може да гарантира дълготраен ефект срещу развитието им).
При използването на мазилки от различни партиди, същите непременно да се смесят преди полагането.
При прилагане върху интегрирани топлоизолационни системи, стойността на относителния коефициент на яркост на цвета да не бъде под 25.

Мерки за безопасност

Да се пазят очите и кожата, както и пpостpанствата около обpаботваните повъpхности, особено стъкло, кеpамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метали.
В случай на попадане на пpъски същите да се отмият с много вода, да не се изчаква втърдяване на мазилката.
Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Структура на силиконовите мазилки

Силиконовите мазилки както силикатните мазилки не са регулирани нормативно, което води до огромни разлики в качеството на предлаганите на пазара мазилки. Те също, както и силикатните се продават като готова за нанасяне пастообразна смес при която обаче свързващото вещество е съставено от емулсии на силиконова смола и дисперсии на полимерни смоли. Тъй като емулсиите на силиконовата смола са относително скъпи, често се добавят само силиконови масла и хидрофобизиращи добавки. Такива „силиконови“ мазилки могат да бъдат разпознати по това, че по-бързо и по-силно се зацапват. Като правило тези мазилки могат да бъдат познати и по ниската им себестойност.

Силиконова мазилка

Химически погледнато силиконовите мазилки се намират между чисто неорганичните и органичните облицовъчни материали. Силиконовите смоли използвани в производството на този вид мазилки представляват високо молекулярни, тридименсионално сплетени връзки, чиято решетка подобно на кварца е образувана от силиций и кислород. Разликата се състои в това, че при силиконовите смоли, всеки 4ти кислороден атом е заменен от органична алкилна (метил или пенил) група. Поради тази причина се говори за така наречената „молекулна четка“. Силиконовата смола в мазилката предизвиква много доброто водоотблъскващо действие, а дисперсиите – доброто сцепление с основата (адхезия) и високата свързаност (кохезия) на веществата.

В заключение може да се каже, че силиконовите мазилки обединяват в себе си предимствата на неорганично и органично свързаните мазилки: като относно паропропускливостта си могат да се сравняват с минералните и силикатните мазилки, а относно водоотблъскващата си способност – с тази на полимерните мазилки. За разлика от минералните и силикатните мазилки, силиконовите мазилки изсъхват физически.